23.12.12

Рух МісяцяНічне світило
Місяць та його неймовірний рух
 
1. Відомо, що природний супутник Землі рухається по еліпсу, в одному з фокусів якого знаходиться наша планета.

2. Спостерігаючи за Місяцем у вечірні та нічні години помічаємо, що він пересувається серед зір із заходу на схід на 13,2˚ за добу, а за одну годину – на величину свого діаметра.


АП - лінія апсид
13,2˚за добу - усереднена кутова швидкість, насправді вона змінюється від 11˚ до 15˚ за 24 години.


3. Існують дві головні причини нерівномірного обертання Місяця навколо нашої планети:

Перша. Відхилення, зумовлене рухом Місяця навколо Землі не по коловій, а по еліптичній орбіті, що зумовлює різну лінійну швидкість супутника: vп > va ,(Rп = 356 400 км, Ra = 406 700 км). Величина відхилення, зумовлена першою причиною складає  ±6˚17'.

Евекція 1 - причина нерівномірного руху Місяця.
Друга. Відхилення, зумовлене евекцією (евекція – відхилення, зумовлене періодичною зміною форми місячної орбіти під впливом притягання до Сонця). Еліпс орбіти видовжується або стає більш овалоподібним при певних орієнтаціях лінії апсид.

Величина відхилення, зумовленого ефектом евекції (встановлено Птолемеєм у 1634 році) досягає значення ±1˚16' і залежить як від відстані між Місяцем і перигеєм його орбіти, так і від кута між між напрямками з Землі на Місяць і Сонце.

Евекція 2 - причина нерівномірного руху Місяця.
4. Отож, Місяць може відійти вперед (або відстати) порівняно з середнім часом, обчисленим за формулою рівномірного руху Ω = 13,2˚t на ±7˚33'(у квадратурах) у першій і третій чверті, і на кут ±5˚ у сизигіях (спряженнях), отже у новому Місяці або в повню.


5. Наслідки нерівномірного обертання Місяця навколо Землі:
  • різні моменти сходу та заходу Місяця; випередження або відставання від середнього;

  • різний час проходження Місяцем верхньої кульмінації.


6. Переміщуючись серед зір, Місяць повертається на те ж місце щодо них через кожні 27⅓ доби (27,321661 ≈ 27 діб 7 год 43 хв 11,5 сек) – сидеричний (зоряний) період обертання Місяця.

7. Фіксуючи положення центра диска Місяця відносно зір протягом синодичного місяця виявляємо:

велике коло, по якому здійснює видимий рух Місяць не збігається з екліптикою, а нахилене до неї на кут 5˚9'.


Шлях Місяця на небі перетинає екліптику у вузлах місячної орбіти: висхідний вузол та, відповідно,  низхідний.

Драконічний місяць – час, протягом якого Місяць повертається до того ж вузла своєї орбіти:

ТД = 27,212220 доби (на 2 год 37 хв 36 сек менше сидеричного).

8. Через кожні 27,21 доби Місяць перетинає екліптику в іншій точці, ближче до заходу на 1,5˚. Вузли місячної орбіти рухаються назустріч Місяцю та пересуваються за 1 рік вздовж екліптики на 19,3˚, здійснюючи повний оберт по ній за 18,6 року.
Доцільно прочитати:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...