09.11.12

Тропічний і зоряний рік.

Поняття тропічного і зоряного року
 Зоряний рік Тз - це проміжок часу, за який центр диска Сонця здійснює повний оберт по екліптиці відносно зір. 
Тз = 365, 25636 діб = 365 діб 6 год 9 хв 10 с.

Фактично зоряний рік - це проміжок часу, за який Земля здійснює повний оберт навколо Сонця відносно далеких зір.

Тропічний рік Ттр - це проміжок часу між двома послідовними проходженнями центра диска Сонця через точку весняного рівнодення. Тропічний рік є основною календарною одиницею часу.

Через прецесію, яка змушує точку весняного рівнодення рухатися назустріч Сонцю на 50,26" щороку, тропічний рік Ттр  виявляється коротшим від зоряного Тз на 20 хв 24 с. 

В результаті багаторічних спостережень встановлено, що тривалість тропічного року
Ттр = 365, 24220d = 365 діб 5 год 48 хв 46 с.
Отже
Тз = Ттр + 20 хв 24 с.Доцільно прочитати:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...