24.10.12

Гоманівська траєкторія

    Гоманівська траєкторія. Мандруємо до Венери.

ЇЇ величність - ВЕНЕРА


Найменші енергетичні зусилля потрібні для запуску космічного корабля по напівеліптичній траєкторії, яку називають гоманівською або котангенціальною. 

Названа така орбіта на честь німецького вченого П.Гомана, який вперше запропонував їх. Запуски космічних кораблів  по гоманівських орбітах вимагають найменших затрат енергії, оскільки космічні кораблі в цьому випадку більшу частину часу здійснюють вільний рух в полі тяжіння Сонця. Саме тому оптимальними  міжпланетними траєкторіями космічних апаратів є напівеліптичні орбіти.

 Мандруємо до Венери

        1)    Радіус орбіти землі відомий і дорівнює Rз = 1 а.о. 
Радіус орбіти Венери  дорівнює  Rв = 0,72 а.о. 
Раді справедливості відзначу, що ми нехтуємо еліптичністю орбіт цих планет.  
Велика піввісь орбіти ракети дорівнюватиме наступному співвідношенню:
ар  = (Rз + Rв)/2
        2)    Час польоту визначатимемо за третім законом Кеплера:
  tp =Tp/2  = (ap)3/2/2 (років)


мал. 1

Яким має бути взаємне розміщення Венери та Землі в момент старту ракети та її фінішу?
Приймаючи орбіти Венери  та Землі коловими, знайдемо кутові швидкості руху планет навколо Сонця: 
 ω = 360°/Т, де Т – сидеричний період обертання навколо Сонця.

Кутова швидкість Венери дорівнює: ωв = 360°в = 1,6°/за добу.
Кутова швидкість Землі  дорівнює:    ωз = 360°з = 0,986°/за добу = 1°/за добу.

Оскільки тривалість польоту ракети від Землі до Венери триває 146 діб, то кут α в момент старту визначаємо так:
  α = 180 – ωв Np = 180 – 1.6·146 = 180 – 233,6 = -53,6°
Яким буде взаємне розташування Венери та Землі в момент приземлення на Венеру?
Оскільки за  Np =146 діб космічний корабель  «проходить» кут 180°, а Земля відповідно обернеться на кут ωз·Np = 146°, то Венера в момент фінішу випереджатиме Землю на кут
   ϕ = 180° - ωз Np = 36°

Зауважу, що в момент старту космічного апарату, відстань від Землі до Венери по прямій дорівнює 120 млн км. Планету добре буде видно на вечірньому небі (саме тоді вона перебуває у найбільш східній елонгації). У момент фінішу ракети , Венеру видно вранці перед сходом Сонця. Лінійна відстань планети до Землі становитиме 90 млн км. Шлях, який пролітає ракета по напівелептичній орбіті, дорівнює 350 км.

Мандрівка на Венеру не буде завершеною до того часу, доки ми не повернемось назад. Отже виникає слушне запитання: 
як довго треба чекати на планеті (або її орбіті) сприятливої ситуації для повернення на Землю?
Очевидно, як видно з малюнків, для старту космічного апарату з Венери (чи з її орбіти), Земля повинна бути попереду планети на кут     ϕ = 36°.
мал. 2

Рівняння руху планети Земля:   ϕз  = ωз ·tp - 36° - 360°(к-1).
Рівняння руху планети Венера:   ϕв  = ωв·tp - 360°·k.

Але ϕз – ϕв = 36° - в момент старту  з Венери.
Підставляючи рівняння руху планет у останню формулу, знаходимо час очікування:
 to = (360 – 72)/( ωвωз ) ≈480 діб.
Отже повний час, затрачений на політ до Венери (або до орбіти Венери), очікування там сприятливої ситуації та повернення назад (повна тривалість експедиції)
Tексп = 2tp  + to = 2·146 + 480 = 772 доби.Доцільно прочитати:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...