07.01.16

Закон Хаббла

Закон Хаббла:
його зміст та формулюванняЗакон Xаббла — закон, за яким швидкість взаємного віддалення (розбігання) галактик пропорційна відстані між ними.

Відкритий американським астрономом Едвіном Хабблом в 1929 році.

vr = H0d
де vr — променева швидкість галактики, що віддаляється, 
d — вістань до галактики, 
H0 — коефіцієнт пропорційності, який називають сталою Xаббла.
 
Закон Хаббла є основним методом визначення відстані до далеких позагалактичних об'єктів.

Найновіші дослідження дають для параметра Хаббла значення

H0 = 67,80 ± 0,77 (км/с)/Мпк.

Якщо вважати, що швидкість розширення Всесвіту залишалася постійною, то величина, обернена до сталої Хаббла, визначатиме час від моменту Великого Вибуху, або вік Всесвіту. Його називають також часом Хаббла. Він дорівнює приблизно 13,78 млрд років

Індекс «0» у сталій Хаббла вказує, що величина Н0 відноситься до нашої епохи. Оскільки Всесвіт розширяється, то постійна Хаббла змінює своє значення.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...