27.09.12

МеркурійМеркурій - унікальна планета

Меркурій

Меркурій – одна із восьми планет Сонячної системи, найближча до Сонця. Планету названо на честь бога римського пантеона (аналог грецького Гермеса).  За формою Меркурій близький до кулі з екваторіальним радіусом  2440 км, що приблизно в 2,6 раза менший, ніж у Землі. Маса планети приблизно в 18 разів менше за масу Землі. Середня густина близька до земної і становить 5,44 г/см3.

Меркурій  робить повний оберт навколо Сонця за 88 земних діб, а навколо своєї осі – за 58,65 діб. Таке унікальне співвідношення між тривалістю року та доби на планеті зумовлено припливними силами на Меркурій з боку Сонця та крутним моментом гравітаційних сил з боку Сонця, зумовленого тим, що на Меркурії розподіл мас не є строго концентричним (центр маси зсунуто щодо геометричного центру планети). Оскільки доба є тривалою, то це  і зумовлює сильне коливання температури на поверхні планети: від +430°С на сонячній стороні до -180°С на нічній. Це найрізкіші перепади в Сонячній системі.


Меркурій володіє унікальним явищем – ефектом Навіна. Внаслідок того, що на ділянці орбіти поблизу перигелію на протязі восьми діб швидкість орбітального руху перевищує швидкість власного обертання – Сонце на небі планети Меркурій сходить, піднімається вгору, потім зупиняється і, повільно починає рухатись у зворотньому напрямі – із заходу на схід.

Хоча найближчими сусідами  нашої планети є Венера та Марс, проте Меркурій знаходиться найближче до Землі протягом більшого проміжку часу, за будь-яку іншу планету.

 Меркурій – найменша планета земної групи. Вона є меншою за розмірами від Ганімеду та Титану – найбільшими супутниками Юпітера та Сатурна відповідно.

На Меркурії є дуже розріджена атмосфера – планета своєю гравітацією захоплює частинки сонячного вітру, які і виконують роль атмосфери, замінюючись кожні 200 діб. Магнітне поле  у планети існує, проте його напруженість поступається земній у 300 разів.

Меркурій – найшвидша планета Сонячної системи. Її середня швидкість дорівнює 47,87 км/с (для порівняння, лінійна швидкість руху Землі по орбіті дорівнює майже 30км/с).

 Меркурій обертається навколо Сонця доволі витягнутою еліптичною орбітою, площина якої нахилена до площини екліптики під кутом 7°15". Відстань від Меркурія до Сонця змінюється від 46,08 млн. км до 68,86 млн. км.

Для спостережень із Землі Меркурій — незручний об'єкт. Як внутрішня планета, він не віддаляється від Сонця більш ніж на 28° і видимий лише на фоні вечірньої або ранкової зорі, низько над обрієм, протягом короткого часу. Окрім цього в таку пору фаза планети (тобто кут між напрямками від планети до Сонця і до Землі) близька до 90°, і спостерігач бачить освітленою лише половину її диску.

Вперше фото Меркурія отримав в 1974-1975 роках американський космічний апарат «Марінер – 10». Поверхня планети дуже схожа із поверхнею природнього супутника Землі – Місяця.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...